Přejít k hlavnímu obsahu

Z krajiny mizí stále více včel. Nabídnete jim teplo vlastního domova? O ten svůj v krajině totiž přichází. Zabíjí je nebezpečná množství pesticidů. Jenomže bez včel a dalších opylovačů je v sázce i naše obživa. Darujte včelám zdravý domov, ve kterém mají šanci na přežití.

Až 75 % plodin je závislých na opylovačích. Kdyby se rostlinám nedostalo opylení, přišli bychom tak až o tři čtvrtiny běžných potravin. Chceme proto prosadit jednodušší a ekonomicky výhodnější přechod k ekologickému hospodaření. Máme vytipované tři klíčové oblasti: životem kypící půdu bez nadbytečného používání pesticidů a umělých hnojiv; podporu krajinných prvků, které skýtají úkryt pro zvířata a brání erozi půdy; a podporu ekozemědělců. Abychom náš záměr skutečně prosadili, potřebujeme se opřít o Vaši pomoc.

Daruj včelám
zdravý domov

 • Osvědčení k letu

  Tímto příspěvkem podpoříte tvorbu komplexní analýzy, jaké mají pesticidy přímý dopad na včely a hmyz, na půdu, na vodu i na zdraví lidí. Ta bude součástí osvětové kampaně o pesticidech.

 • Stavba domku pro včely

  Tímto příspěvkem podpoříte Týdny pro krajinu. Během nich spolu s dobrovolníky obnovujeme vlastníma rukama krajinu na jedenácti místech České republiky. Ty jsou i domovem včel.

 • Nábytek do baráku ve včelím stylu

  Meze, remízky, aleje, mokřady, nektarodárné pásy květin a jiná místa obživy, odpočinku i úkrytu, to vše je součástí zdravé krajiny, ve které se daří i včelám. Tímto příspěvkem podpoříte naši práci na změně zákonů a vyhlášek, která má dopad na celou krajinu.

 • Davy, které milují včely

  Tímto příspěvkem podpoříte veřejnou mobilizaci pro naše návrhy. Podpora včel sílí jako nikdy dřív, milion lidí z celé Evropy včetně tisíců Čechů a Češek podpořilo výzvu Zachraňme včely a farmáře, tak to nepropásněme!

Jak moje peníze pomůžou?

Práce Hnutí DUHA se neobejde bez pomoci lidí, jako jste Vy. Zatímco lobbisté s tučnými rozpočty prosazují zájmy průmyslových podniků, my stojíme při Vás. Proto potřebujeme Vaši podporu.

Prosazujeme změny dobré pro lidi i pro přírodu. To můžeme dělat, pokud je naše práce promyšlená a dlouhodobá. Jen díky tomu dosahujeme vytyčených cílů. Pravidelný měsíční dar je pro nás to nejcennější, co nám dáváte. Protože nám umožňujete lépe dopředu plánovat naši práci.

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490